ภาษาเดนมาร์กแก้ไข

คำนามแก้ไข

dreng

  1. เด็กผู้ชาย