ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

dou1 (จู้อิน ㄉㄡ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ dōu