ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dong4 (จู้อิน ㄉㄨㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ dòng