ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:'โดเซ

เลขแก้ไข

doce

  1. สิบสอง