ภาษาสเปนแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:ดิเอ-ซิ-'เซอิส

เลขแก้ไข

dieciséis

  1. สิบหก