ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

diao4 (จู้อิน ㄉㄧㄠˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ diào