ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

dian3 (จู้อิน ㄉㄧㄢˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ diǎn