ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

dian1 (จู้อิน ㄉㄧㄢ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ diān