ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

di4 (จู้อิน ㄉㄧˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ