ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

di4 (จู้อิน ㄉㄧˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ