ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

di2 (จู้อิน ㄉㄧˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ