ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

detailed

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ detail