ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

deng4 (จู้อิน ㄉㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ dèng