ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

deng1

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

deng1 (จู้อิน ㄉㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ dēng