ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

demonic (ดิ-มอ-นิค)

  1. ชั่วร้าย