ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

defined

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ define