ภาษาอังกฤษแก้ไข

deduce (ดี-ดูส)

คำกริยาแก้ไข

  1. ได้ข้อสรุป