ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

dao4 (จู้อิน ㄉㄠˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ dào