ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

dao1 (จู้อิน ㄉㄠ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ dāo