ภาษาเยอรมันแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • พยางค์: dann
  • คำอ่านภาษาไทย: ดัน

คำสันธานแก้ไข

dann

  1. ต่อมา
  2. กระนั้น, ครั้น