ภาษาเยอรมัน แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • พยางค์: dann
  • คำอ่านภาษาไทย: ดัน

คำสันธาน แก้ไข

dann

  1. ต่อมา
  2. กระนั้น, ครั้น