ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

dan4 (จู้อิน ㄉㄢˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ dàn