ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dan4 (จู้อิน ㄉㄢˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ dàn