ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dan3

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dan3 (จู้อิน ㄉㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ dǎn