ภาษากวางตุ้ง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

dan3

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

dan3 (จู้อิน ㄉㄢˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ dǎn