ข้ามภาษาแก้ไข

สัญลักษณ์แก้ไข

dam

  1. เดคาเมตร

ภาษามาเลย์แก้ไข

คำนามแก้ไข

dam (ยาวี دم‎, พหูพจน์ dam-dam, สัมพันธการกบุคคลที่หนึ่งไม่ทางการ damku, สัมพันธการกบุคคลที่สองไม่ทางการ dammu, สัมพันธการกบุคคลที่สาม damnya)

  1. หมากฮอส

ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

dam (พหูพจน์ dams)

  1. เขื่อน

คำกริยาแก้ไข

dam (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม dams, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ damming, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ dammed)

  1. กั้นไม่ให้น้ำไหล