ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dai1

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

dai1 (จู้อิน ㄉㄞ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ dāi