ดูเพิ่ม: du, , , , , และ dụ

ภาษาฝรั่งเศส แก้ไข

คำกริยา แก้ไข

  1. อดีตกาล พาร์ทิซิเพิลของ devoir
  2. อดีตกาล พาร์ทิซิเพิลของ devoir