ภาษาอังกฤษแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

ภาษากรีกโบราณ κύτος (kútos, ภาชนะ; ที่รองรับ)

อุปสรรคแก้ไข

cyto-

  1. (ชีววิทยา) เกี่ยวกับเซลล์
    pathologycytopathology