ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

curved

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ curve