ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

cuo4 (จู้อิน ㄘㄨㄛˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ cuò