ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cui4 (จู้อิน ㄘㄨㄟˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ cuì