ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

cuan2 (จู้อิน ㄘㄨㄢˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ cuán