ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

cu4 (จู้อิน ㄘㄨˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ