ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

crossed

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ cross