ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คอร์ส

คำนามแก้ไข

course

  1. ช่วงเวลา
  2. แนวทางปฏิบัติ, แนวความคิด, แนวคิด
  3. ลำดับของเหตุการณ์
  4. หลักสูตร, วิชา, กระบวนวิชา
  5. เส้นทาง, แนวทาง, วิถีทาง
  6. (อาหาร)อาหารจานหนึ่ง, จานหนึ่ง, ชุดหนึ่ง

คำกริยาแก้ไข

course

  1. เปรียบเทียบ
  2. เทียบได้กับ, สู้ได้
  3. การเปรียบเทียบ, การเทียบเคียง


คำกริยาในรูปต่าง ๆแก้ไข

กริยาช่องที่ 1 course coursed coursed coursing courses