ภาษาอังกฤษ แก้ไข

cotton (คาตน)

คำนาม แก้ไข

  1. ฝ้าย