ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

cook (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม cooks, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ cooking, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ cooked) (คุค)

  1. ทำอาหาร