ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

considered

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ consider