ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

connection (พหูพจน์ connections)

  1. การเชื่อมต่อ, การเชื่อมโยง, การถ่ายโยง
  2. ความเชื่อมโยง