ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

concerned

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ concern