ภาษาอังกฤษ

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

comments

  1. พหูพจน์ของ comment