ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำนามแก้ไข

code (โคด)

  1. รหัส