ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

closing

  1. ปัจจุบันกาลพาร์ทิซิเพิลของ close