ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

closest

  1. รูปผันขั้นสุดของ close