ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

closer

  1. รูปผันขั้นกว่าของ close