ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

closed

  1. รูปผันอดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ของ close