ภาษาอิตาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

cliente

  1. ลูกค้่า