ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

chuo4 (จู้อิน ㄔㄨㄛˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chuò