ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

chun2 (จู้อิน ㄔㄨㄣˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chún