ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chun2 (จู้อิน ㄔㄨㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chún