ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

chun1 (จู้อิน ㄔㄨㄣ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chūn