ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

chuan1 (จู้อิน ㄔㄨㄢ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chuān