ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chu4 (จู้อิน ㄔㄨˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chù