ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

chu2 (จู้อิน ㄔㄨˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ chú