ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

chu2 (จู้อิน ㄔㄨˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ chú